Struktura

Każdy symbol w kodzie Data Matrix składa się z regionów danych, które zawierają kwadratowe moduły tworzące regularną tablicę. Dla większych symboli ECC 200 regiony danych są rozdzielone przez wzory organizujące. Region danych jest otoczony wzorem pozycjonującym (ang. finder pattern). Wzór pozycjonujący to obwód obszaru danych o szerokości równej jednemu modułowi. Dwa sąsiadujące ze sobą boki tablicy, lewy i dolny, tworzą ograniczenie w postaci litery L czarnymi liniami wykorzystywanymi głównie do określania fizycznej wielkości, orientacji i zniekształcenia symbolu. Dwa przeciwległe boki symbolu kodu składające się z ułożonych na przemian ciemnych i jasnych modułów wykorzystywane są głównie do definiowania struktury komórkowej symbolu, ale mogą być również pomocne w określaniu fizycznego rozmiaru i zniekształcenia symbolu (przedstawione na rysunku poniżej).Wzory służące do pozycjonowania kodu Data Matrix (wymiary kodów: 18x18 oraz 32x32 moduły).

Dla trybów ECC 000-140 symbole kodu Data Matrix mają nieparzystą liczbę wierszy i nieparzystą liczbę kolumn. Generowane symbole mają wielkość od 9x9 do 49x49 (modułów) wyłączając "cichą" strefę. Te symbole charakteryzują się tym, że prawy górny moduł jest ciemny.

Dla trybu ECC 200 symbole składają się z parzystej liczby wierszy i parzystej liczby kolumn. Niektóre symbole są kwadratami o wielkościach od 10x10 do 144x144 modułów. Inne symbole mają prostokątny kształt o rozmiarach od 8x18 do 16x48 modułów wyłączając strefę otaczającą. Symbole w trybie ECC 200 charakteryzują się jasnym kolorem prawego górnego modułu.


Korekcja błędów

Poziomy korekcji oraz maksymalne dopuszczalne poziomy uszkodzenia kodu dla ECC 000 - 140 wynoszą:
 • 000 - 0%
 • 050 - 2,8%
 • 080 - 5,5%
 • 100 - 12,6%
 • 140 - 25%

Schematy kodowania

Schematy kodowania dla ECC 000-140 to:
 • Base 11: 0-9 i spacja
 • Base 27: A-Z i spacja
 • Base 37: A-Z, 0-9 i spacja
 • Base 41: A-Z, 0-9, spacja, kropka, przecinek, myślnik, '/'
 • ASCII: ASCII (0-127)
 • 8-bit Byte: każdy znak danych kodowany jest przy pomocy 8-bitowego bajtu
Schematy kodowania dla ECC 200:
 • ASCII: znaki ASCII (0-255)
 • C40: A-Z, numeryczne, spacja, inne zestawy wymagają użycia przełączników
 • Text: a-z, numeryczne, spacja, inne zestawy wymagają użycia przełączników
 • X12: ANSI X12 Electronic Data Interchange (EDI)
 • EDIFACT: dwa zestawy - ASCII (32-63) oraz ASCII (64-94)
 • Base 256: ASCII (0-255)
ASCII to podstawowy schemat kodowania, a każdy następny odwołuje się do niego. Dane mogą być zakodowane poprzez użycie różnych kombinacji powyższych schematów.

Każdy znak w symbolu jest reprezentowany przez osiem modułów, każdy w kształcie kwadratu. Każdy moduł odpowiada jednemu bitowi. Ciemny moduł to jedynka, a jasny to zero. Ułożenie bitów w słowie kodowym zostało przedstawione na rysunku poniżej.
Ułożenie bitów w słowie kodowym dla formatu ECC 200 (MSB- najbardziej znaczący bit, LSB - najmniej znaczący bit).

Pojemność informacyjna

Poniższa tabela przedstawia pojemność informacyjną kodu Data Matrix dla różnych kombinacji wierszy/kolumn. Przedstawione liczby odnoszą się do trybu ECC 200.
Wymiary Szczegóły

Pojemność informacyjna

Wiersze Kolumny Regiony danych Bajty danych Bajty błędów ECC % Cyfry Alfanumeryczne 8-bitowe ASCII
10 x 10 1 3 5 62,5 6 3 1
12 x 12 1 5 7 58,3 10 6 3
14 x 14 1 8 10 55,6 16 10 6
16 x 16 1 12 12 50,0 24 16 10
18 x 18 1 18 14 43,8 36 25 16
20 x 20 1 22 18 45,0 44 31 20
22 x 22 1 30 20 40,0 60 43 28
24 x 24 1 36 24 40,0 72 52 34
26 x 26 1 44 28 38,9 88 64 42
32 x 32 4 62 36 36,7 124 91 60
36 x 36 4 86 42 32,8 172 127 84
40 x 40 4 114 48 29,6 228 169 112
44 x 44 4 144 56 28,0 288 214 142
48 x 48 4 174 68 28,1 348 259 172
52 x 52 4 204 84 29,2 408 304 202
64 x 64 16 280 112 28,6 560 418 278
72 x 72 16 368 144 28,1 736 550 366
80 x 80 16 456 192 29,6 912 682 454
88 x 88 16 576 224 28,0 1152 862 574
96 x 96 16 696 272 28,1 1392 1042 694
104x104 16 816 336 29,2 1632 1222 814
120x120 36 1050 408 28,0 2100 1573 1048
132x132 36 1304 496 27,6 2608 1954 1302
144x144 36 1558 620 28,5 3116 2335 1556

Zastosowanie

Data Matrix jest używany do oznaczania dokumentów. Stosowany jest także na przesyłkach w transporcie i spedycji. Może być również używany wewnątrz firm w magazynach. Stosowany jest w przemyśle elektronicznym. Electronics Industry Association (EIA) zaleca stosowanie kodu kreskowego Data Matrix do oznaczania elementów półprzewodnikowych, Automotive Industry Action Group (AIAG) - do oznaczania małych części, Air Transportation Association (ATA) - w przemyśle lotniczym.

Przykłady

50 znaków alfanumerycznych


200 losowych znaków alfanumerycznychPrzykłady wygenerował program HDF® BarCode System.